blixen_wp_header_savanna_01-1

Blixen Klub Tårnby

Ved Diget 21, 1.sal, 2770 Kastrup

Blixen Klub Tårnby blev en realitet d. 1. oktober 2019, hvor vi afholdt stiftende Generalforsamling i vores mødelokale Ved Diget 21, 1.sal., 2770 Kastrup

57 interesserede kvinder 60+ havde tilkendegivet deres interesse for at blive medlem og heraf mødte 37 glade og positive op og var med til at gøre Blixen Klub Tårnby til en realitet.

Blixen Klub Tårnby er for udadvendte, sociale kvinder 60+, som ønsker at få ny inspiration, finde fællesskaber og danne netværk. Vi har lyst og overskud til både at nyde og yde.

Vi vil bruge hinandens erfaringer og viden til at blive klogere på os selv og på hinanden, ligesom alle input til aktiviteter og emner er velkomne.

Blixen klub Tårnby tilbyder socialt samvær, engagerede foredrag, samtalesaloner, workshops og udflugter og er med til at opbygge nye venskaber med jævnaldrende kvinder.

Blixenklub Tårnby bygger udelukkende på frivillighed og er uafhængig af politik, religion og sociale grupperinger.

Trods navnet er klubben ikke tænkt som en litteratur-klub men som et netværk, hvor man går på opdagelse i en lang række spændende emner sammen med andre.

Møderne giver rig lejlighed til at tale sammen, hygge sig indbyrdes og skabe nye fællesskaber.

Vi mødes hver anden tirsdag (i lige uger) fra 13:00 til 15:00 til arrangementer, hvor kun tilmeldte medlemmer kan deltage.

Arrangementerne tilrettelægges af et frivilligt aktivitetsudvalg på baggrund af idéer fra afholdte workshops/medlemmernes ideer.

Til møderne serveres kaffe/te og lidt spiseligt f.eks. ostemad, kage, frugt – eller det, som de ansvarlige for forplejningen, har fundet på den dag. Forplejningen koster 20 kr.

I stedet for foredrag arrangerer vi undertiden ud-af-huset-aktiviteter, fx museumsbesøg, rundvisninger, udflugter, naturoplevelser. Kun fantasien, medlemmernes eventyrlyst og energi sætter grænser.

Invitation til det kommende møde sendes ud til medlemmerne på e-mail, og der anvendes tilmeldingssystemet ’NemTilmeld’, som lever helt op til sit navn.

Kun de medlemmer som har fået plads her, kan deltage.

Til møderne på Ved Diget 21, 1.sal, kan der maksimalt deltage 60 personer – der er ikke fysisk plads til flere. Der oprettes venteliste, hvis interessen er stor.

Samtidig med din tilmelding betaler du 20 kr. i “kaffepenge”, som ikke refunderes ved afbud eller udeblivelse.

Ved større og dyrere arrangementer vil du kunne melde afbud og få beløbet retur, før tilmeldingsfristen er udløbet.

Bestyrelsen for
Blixen Klub Tårnby

Sidste nyt

Blixen Klub Taarnby er en selvstyrende netværks-gruppe organiseret som en selvstændig frivillig forening..

Ved Diget 21, 1.sal
2770 Kastrup
taarnby@blixenklub.dk 

Der findes Blixen Klubber i flere af landets kommuner. De fungerer som en aktivitet under det lokale Frivilligcenter eller som en selvstændig forening. Det kan du læse mere om på de enkelte klubbers undersider.

Blixen Klub hjemmesiden administreres af Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, der kan kontaktes på telefon:
39 40 46 48 eller via e-mail: gentofte@blixenklub.dk

Copyright 2019 - Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte

Denne hjemmeside benytter cookies til at forbedre din oplevelse. Vi regner med, at det er OK - og det kan du bekræfte her.