blixen_wp_header_savanna_01-1

Blixen Klub Rudersdal

Blixen Klub Rudersdal startede i foråret  2018 og består ved årets afslutning af næsten 150 glade, aktive medlemmer. Målgruppen er udadvendte, sociale kvinder over 60 år, som har lyst til fællesskab og ny inspiration.

KLUBMØDER

Vi mødes hver tirsdag fra 14:00 til 16:00 til arrangementer, hvor kun tilmeldte medlemmer kan deltage. Ligesom skolerne holder vi “fri” i ferier og omkring helligdage.

Arrangementerne tilrettelægges af et frivilligt mødeudvalg på baggrund af idéer og forslag fra alle. Du kan se styregruppens sammensætning nedenfor.

Til mødet serveres kaffe/te og én lille spiselig ting f.eks. ostemad, kage, frugt, grønsager – eller det, som de ansvarlige for forplejningen, har fundet på den dag. Forplejningen koster 20 kr. og er obligatorisk for alle deltagere.

UDFLUGTER

I stedet for foredrag arrangerer vi undertiden ud-af-huset-aktiviter, fx museumsbesøg, rundvisninger, udflugter, naturoplevelser. Kun fantasien, medlemmernes eventyrlyst og energi sætter grænser. 

TILMELDING TIL ARRANGEMENTER

Invitation til det kommende møde sendes ud til medlemmerne på e-mail, og der anvendes tilmeldingssystemet ’NemTilmeld’, som lever op til sit navn. Samtidig med tilmelding betaler du 20 kr i “kaffepenge”, som ikke refunderes ved afbud eller udeblivelse. 

Ved større og dyrere arrangementer vil du kunne melde afbud og få beløbet retur inden tilmeldingsfristen. 

Til møderne på Havarthigården kan der maksimalt deltage 100 personer – det antal som brandvæsenet har godkendt. Der oprettes venteliste, hvis interessen er stor.

Styregruppen for
Blixen Klub Rudersdal

Syv aktive, frivillige damer har taget førertrøjen på og sat det praktiske i system. De er den såkaldte styregruppe.

Medlemmer i de tre forplejningsgrupper gør på skift klar til møderne, dvs sørger for stole, kaffe og lidt lækkert til møderne. Og så er der jo også oprydningen bagefter, hvor mødedeltagerne selvfølgelig hjælper til. 

FORMALIA

Vedtægter for Blixen Klub Rudersdal – april 2018

Referat af stiftende generalforsamling 5 april 2018

Privatlivspolitik for Blixen Klub Rudersdal – 1 sept 2018 (GDPR)

Lotte Rasmussen

Formand, indpisker og inspirator. Holder arbejdsgrupperne i kort snor. Kontakt: LotteRasmussen42@live.dk

Meiland Gunnergaard

Næstformand og tovholder for planlægning af møderne. Hun er også aktiv i Frivilligcenteret og tager sig af lokalebooking.  

Ada Kramer

Kasserer med ansvar for pengekassen og det årlige regnskab. Har også styr på vedtægterne.

Søs Stadil

Sekretær. Udsender infomails og invitationer. Styrer medlemslisten, tilmeldinger, facebook og hjemmesiden.

Marianne Leth Jørnø

Medlem af bestyrelsen. Ansvarlig for ud-af-huset-aktiviteter. Og Marianne søger fonde om tilskud.

Karin Ravn Gade

Suppleant. Tager sig af IT, AV og skriver referater fra styregruppens møder. Sørger for en sang til mødets start.

Beth Esmann

Tovholder for forplejnings-gruppe A’s syv energiske damer. Kontakt Beth, hvis du vil give en hånd med: eeh@webnetmail.dk, 22 34 80 19  

Anni Ommen

Tovholder for forplejnings-gruppe B’s syv aktive damer. Sig til, hvis du vil hjælpe til: anniommen@gmail.com, 20 94 22 50    

Birthe Skov Henriksen

Tovholder for syv friske frivillige i forplejnings-gruppe C. Kontakt Birthe på birskov@gmail.com, 29 45 38 46, hvis du også er frisk.

Sidste nyt

Blixen Klub Rudersdal er en selvstyrende netværksgruppe for kvinder 60+. Klubben er drevet af frivillige kræfter.

Vi mødes (næsten) hver tirsdag kl 14:00 i HAVARTHIGÅRDEN, Havarthivej 6, 2840 Holte

VIL DU VÆRE MEDLEM?

Klik her og få svar på de hyppigste spørgsmål, bl.a om hvordan du melder dig ind i klubben. 

SKRIV TIL BLIXEN KLUBBEN

Klik her og læs om de tre ting, du skal gøre for at blive medlem.

Kopier GDPR-teksten ind i meddelelsesfeltet, hvis du vil være medlem. 

Der findes Blixen Klubber i flere af landets kommuner. De fungerer som en aktivitet under det lokale Frivilligcenter eller som en selvstændig forening. Det kan du læse mere om på de enkelte klubbers undersider.

Blixen Klub hjemmesiden administreres af Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, der kan kontaktes på telefon:
39 40 46 48 eller via e-mail: gentofte@blixenklub.dk

Copyright 2018 - Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte