BK Vallensbæk

BK Vallensbæk

GRUPPER – GENERELT

Hvis du ønsker at oprette en interessegruppe, bedes du henvende dig til Lone Lindekron på email: lone@lindekron.dk

Sådan inviterer du til et arrangement:
Skriv en mail til tovholder
Mailen skal indeholde følgende:
Hvad går arrangementet ud på
Dato / tid / sted
Tilbagemelding til (dig / din emailadresse)
Betalingsform (Mobilepay / dit tlf.nr.)
Sidste frist for tilmelding og betaling
HUSK! svar kun til arrangør – ikke svar alle!

Tovholder sender mailen videre til alle deltagere i gruppen, hvorefter det er dig der overtager al planlægning og korrespondance omkring arrangementet.

Der findes Blixen Klubber i flere af landets kommuner. De fungerer som en aktivitet under det lokale Frivilligcenter. Det kan du læse mere om på de enkelte klubbers undersider.

Blixen Klub hjemmesiden administreres af
Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, der kan kontaktes på
tlf. 39 40 46 48 eller via e-mail på: gentofte@blixenklub.dk

Copyright 2018 - Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte

Denne hjemmeside benytter cookies til at forbedre din oplevelse. Vi regner med, at det er OK - og det kan du bekræfte her.